Ní Chinnéide, Máire

Title

Ní Chinnéide, Máire

Description

Bibliographic Dictionary Entry

Date

1878-1967

Creator

O'Toole, Tina

Source

Munster Women Writers Project, University College Cork

Publisher

Women in Irish Society Project, University College Cork

Rights

CC BY-NC-SA 4.0

Coverage

Munster, Ireland, 1800-2000

Format

Text

Language

en

Type

Text

Subject

Women, Writers, Munster

Contributor

O'Toole, Tina
Nic Carthaigh, Gearóidín
Ní Chochláin, Síle

Birth Date

1878

Death Date

1967

Place of Association

Co Tipperary
Co Clare

Biographical Text

Saolaíodh i mBaile Átha Cliath í agus tógadh i mBaile an Bhóthair í. B'as Co. Thiobraid Árainn a hathair agus as Co. an Chláir a máthair. Seisear a bhí sa chlann. D'fhreastail sí ar mheánscoil na nDoiminiceach i gCnoc Síon, An Charraig Dhubh, Baile Átha Cliath agus ghnóthaigh sí céim sa Nua-Litríocht ón Ollscoil Ríoga. I gcoláiste i gCearnóg Mhuirfean a d'fhreastail sí ar ranganna toisc go raibh cosc ar mhná a bheith i láthair ag léachtaí i gColáiste Bhaile Átha Cliath ag an tráth sin. Bhuaigh sí scoláireacht trí bliana sa Léann Ceilteach agus ceapadh í mar Ollamh le Gaeilge in Ardscoil Mhuire, Domhnach Broc, Baile Átha Cliath. Ghlac sí páirt ghníomhach in imeachtaí Gaelacha de gach saghas. Dhein sí an-chuid oibre ar fud Bhaile Átha Cliath, idir mhúinteoireacht agus riarachán. Bhí baint aici le bunú Chumann na Scríbhneoirí i 1921. Bhí ról aici sa dráma Casadh an tSúgáin a léiríodh in amharclann an Ghaiety sa bhliain 1901. Bhuaigh sí duaiseanna Oireachais dá haistí sna blianta 1902 agus 1908 - tá an tarna haiste i gcló in Irisleabhar na Gaeilge (1909). Chuir sí cumann camógaíochta ar bun do chailíní i mBaile Átha Cliath. Phós sí Seán Mac Gearailt, státseirbhíseach ó Bhaile Deasumhan, Co. Chiarraí sa bhliain 1906 agus bhí iníon amháin acu, Niamh, a chuaigh le haisteoireacht nuair a d'fhás sí aníos. <br><br>Scríobh sí na drámaí a leanas sa tréimhse 1902-1911:Gleann na Sidheog, An Dúthchas, Sidheoga na mBláth agus Cois Abhann Araglainn, a léiríodh i 1911 ach nár foilsíodh. D'aistrigh sí Scéalta Ó Ghrimm go Gaeilge. Thug sí spreagadh do Pheig Sayers scéal a beatha a insint chun go ndéanfaí é a thaifeadadh ar phár agus chuir sí Peig agus Machtnamh seana-mhná in eagar. Is dráma do chailíní é Cáit Ní Dhuibhir (1938) agus foilsíodh An Cochall Draoidheachta sa bhliain chéanna agus Scéal an Tí i 1952. Cuireadh aistí, léirmheasanna agus aistriúcháin léi i gcló idir 1903-1935 sna hirisí An Claidheamh Soluis, Banba, An Branar, Misneach, The Irish Rosary, St. Stephen's agus Ar Aghaidh. Chaith Máire agus a fear céile na blianta ag cur fúthu i nDeilginis, Baile Átha Cliath. Cailleadh í sa bhliain 1967 (Breathnach agus Ó Murchú Beathaisnéis 2 78-79). Agus í ag tagairt do Mháire Ní Chinnéide, deir Nic Eoin "thug sí an-chúnamh go deo do Pheig agus í i mbun a dírbheathaisnéise" (215). D'aistrigh sí an dá dráma Dúbhairt sé Dábhairt sé agus Nuair is Cruaidh do'n Chailligh ó Fhraincis go Gaeilge. Léiríodh iad i 1916 (Ó Siadhail 53).

Writing Genre

Drámaíocht
Aistriúcháin
Scríbhneoireacht acadúil