Nic Dhonnchadha, Aoibheann

Title

Nic Dhonnchadha, Aoibheann

Description

Bibliographic Dictionary Entry

Creator

O'Toole, Tina

Source

Munster Women Writers Project, University College Cork

Publisher

Women in Irish Society Project, University College Cork

Rights

CC BY-NC-SA 4.0

Coverage

Munster, Ireland, 1800-2000

Format

Text

Language

en

Type

Text

Subject

Nic Dhonnchadha, Aoibheann

Contributor

O'Toole, Tina
Nic Carthaigh, Gearóidín
Ní Chochláin, Síle

Birthplace

Durlas Éile, Co Thiobraid Árann
Thurles, Co Tipperary

Place of Association

Na Déise, Co Phort Láirge
Thurles, Co Tipperary
Decies, Co Waterford

Biographical Text

Saolaíodh Aoibheann i nDurlas Éile. Is ann a fuair sí a bunscolaíocht agus a meanscolaíocht i gClochar na nUrsulach, Durlas Éile. D'fhreastail sí ar Scoil na Leanbh, Coláiste na Rinne, Dún Garbhan, Co. Phort Láirge, 1961-2. Céimí de chuid Coláiste na Tríonóide, 1975 (BA Mod.), 1988 (PhD) is ea í. Bhí sí ina léachtóir le Gaeilge, Coláiste Bhantiarna na Trócaire, An Charraig Dubh, Co. Bhaile Átha Cliath 1980-85 agus ina Cúntóir Taighde, Scoil an Leinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 1985-1993. Tá sí ina hOllamh Cúnta ann ó 1993 i leith. Is é a réimse taighde ná lámhscríbhinní agus téacsanna leighis na Gaeilge 1300-1650 (féach www.celt.dias.ie agus www.isos.dcu.ie). Tá sí ina heagarthóir (leis an Dr Pádraig Ó Macháin) ar an iris Dhéiseach An Linn Bhuí 1-5 (1997--2001). Tá seanchas agus béaloideas bailithe aici i nDéise Mumhan agus tá míreanna as an mbailiúchán san foilsithe in An Linn Bhuí.

Aoibheann was born in Thurles. She received her primary and secondary education in the Ursuline Convent, Thurles. She attended Ring College, Dungarvan, Co. Waterford from 1961 to 1962. She is a graduate of Trinity College, Dublin, 1975 (BA Mod), 1988 (PhD). She was a lecturer of Irish in the College of Our Lady of Mercy, Blackrock, Co. Dublin from 1980 to 1985 and she was a Research Assistant in the School of Celtic Studies, Institute of Higher Learning, Dublin from 1985 to 1993. She has been an Assistant Professor in the same Institute since 1993. Her area of research includes manuscripts and medical texts in Irish from 1300 to 1650 (see www.celt.dias.ie and www.isos.dcu.ie). She is editor (with Dr. Pádraig Ó Macháin) of the journal An Linn Bhuí 1-5 (1997-2001). She has collected folklore in the Decies, Co. Waterford, and extracts from that collection have been published in An Linn Bhuí.

Writing Genre

Scríbhneoireacht Acadúil
Academic Writing
Folklore

Geolocation